KB-avtalet - Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd i lydelse 2022-07-01

KB-avtalet - Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd i lydelse 2022-07-01