PM Utbildningsutbudet maa av omställningsstudiestöd

22-04-22 Akademikerförbundet SSR för här fram sina generella uppfattningar om hur utbildningsutbudet måste förändras med anledning av omställningsstudiestödets införande.

I detta PM ingår också specifika synpunkter rörande utbildningsutbudet riktade till vård, omsorg och socialtjänst.

PM Utbildningsutbudet maa av omställningsstudiestöd