Utbildningar för dig som är förtroendevald

Du som är förtroendevald får facklig utbildning så du blir trygg i din roll som företrädare för medlemmarna. 

Vi rekommenderar att du som är ny facklig förtroendevald går grundkursen så snart du kan.
När du gått grundkurs och haft fackligt uppdrag en tid kan du gå fortsättningskursen. För att få fullmakt att förhandla löner inom kommun och landsting krävs att du gått avtalsutbildningen. Vi håller också många digitala utbildningar.

Om du är förtroendevald inom staten är det ditt kontaktförbund som anordnar grund- och fortsättningsutbildningarna. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Inspektionen för vård och omsorg. Inbjudan till de kurserna skickas ut till dig som är registrerad som förtroendevald.

Inom privat sektor är det Sveriges Ingenjörer som samordnar erbjuds grund- och fortsättningsutbildningarna för alla Sacoförbund. Du hittar kalendariet på sverigesingenjorer.se sedan du loggat in med det förtroendemannainlogg du fått när du registrerats som förtroendevald hos Sveriges Ingenjörer.

Hos Prevent hittar du grundläggande information om vad arbetsmiljöarbetet innebär. 

 • Grundkursen betonar vår fackpolitik, rollen och uppdraget som lokal facklig företrädare, hur du får stöd i ditt uppdrag, kort om lönebildning samt grundläggande arbetsrätt. Regionombuden respektive fackliga sekreterare (kommunombud) svarar för denna utbildning som genomförs lokalt/regionalt en gång per termin på flera orter i landet. Du hittar grundkurserna i Utbildningskalendern.

 • Grundkursen betonar vår fackpolitik, rollen och uppdraget som lokal facklig företrädare, hur du får stöd i ditt uppdrag, kort om lönebildning samt grundläggande arbetsrätt. Regionombuden respektive fackliga sekreterare (kommunombud) svarar för denna utbildning som genomförs lokalt/regionalt en gång per termin på flera orter i landet. Du hittar grundkurserna i Utbildningskalendern.

 • Fortsättningskursen fördjupar kunskaperna inom fackligt ledarskap, lokalt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och arbetsrätten. Den innehåller också viss specialistinriktning, vanligtvis förhandlarkurs och arbetsmiljöutbildning. Utgångspunkten är problembaserad inlärning utifrån vardag och rättsfall. Kursen förutsätter att deltagarna tidigare gått grundkursen. Du hittar fortsättningskurserna i Utbildningskalendern.

 • Fortsättningskursen fördjupar kunskaperna inom fackligt ledarskap, lokalt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och arbetsrätten. Den innehåller också viss specialistinriktning, vanligtvis förhandlarkurs och arbetsmiljöutbildning. Utgångspunkten är problembaserad inlärning utifrån vardag och rättsfall. Kursen förutsätter att deltagarna tidigare gått grundkursen. Du hittar fortsättningskurserna i Utbildningskalendern.

 • Utvecklande internatutbildning för förtroendemän som tidigare genomgått basutbildning och relevant fortsättningsutbildning. Innehåller externa föreläsningar och fackpolitiska diskussioner. Deltagarna inbjuds personligen till denna utbildning och förutsätts "kontrakteras" för fortsatt fackligt engagemang.

 • Utvecklande internatutbildning för förtroendemän som tidigare genomgått basutbildning och relevant fortsättningsutbildning. Innehåller externa föreläsningar och fackpolitiska diskussioner. Deltagarna inbjuds personligen till denna utbildning och förutsätts "kontrakteras" för fortsatt fackligt engagemang.

 • Många utbildningar genomförs vid behov. Ett exempel är avtalsutbildningarna när nytt centralt kollektivavtal har tecknats. Berörda förtroendevalda bjuds in till de utbildningarna. Du hittar kurserna i Utbildningskalendern.

 • Många utbildningar genomförs vid behov. Ett exempel är avtalsutbildningarna när nytt centralt kollektivavtal har tecknats. Berörda förtroendevalda bjuds in till de utbildningarna. Du hittar kurserna i Utbildningskalendern.

 • Vad gäller för lön och förlorad arbetsförtjänst?

  Du som är förtroendevald med stöd av förtroendemannalagen får gå kurs med bibehållen lön. Detta gäller under förutsättning att:

  • Föreningen anmält till arbetsgivaren (personalkontoret) att du är fackligt förtroendevald. 
  • Ditt fackliga uppdrag och kursinnehållet har anknytning till arbetsplatsen och förhållandet till arbetsgivaren. 
  • Du har behov av utbildning för ditt fackliga uppdrag. 
  • Arbetsgivaren underrättas i god tid (minst 14 dagar) före kursens början.

  Om du får löneavdrag när du går på kurs finns det möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst från Akademikerförbundet SSR. Ersättningens storlek grundar sig på din månadsinkomst. Din arbetsgivare måste då intyga på en särskild blankett att du får löneavdrag.

  Hur anmäler jag mig?

  Börja med att hitta kursen i kalenderaiet. Där ser du också när och var kursen hålls, och hur du anmäler dig till just den kursen.

  Cirka fyra veckor innan kursen börjar får du besked om du har kommit med eller inte. Tyvärr händer det ibland att några som anmäler sig inte får plats.

  Kostnader

  Alla utbildningar är kostnadsfria.

  Resa

  Resan till och från kursen betalas av Akademikerförbundet SSR. Tillsammans med bekräftelsen på att du har blivit antagen till kursen får du instruktioner om hur du bokar din resa.

 • Vad gäller för lön och förlorad arbetsförtjänst?

  Du som är förtroendevald med stöd av förtroendemannalagen får gå kurs med bibehållen lön. Detta gäller under förutsättning att:

  • Föreningen anmält till arbetsgivaren (personalkontoret) att du är fackligt förtroendevald. 
  • Ditt fackliga uppdrag och kursinnehållet har anknytning till arbetsplatsen och förhållandet till arbetsgivaren. 
  • Du har behov av utbildning för ditt fackliga uppdrag. 
  • Arbetsgivaren underrättas i god tid (minst 14 dagar) före kursens början.

  Om du får löneavdrag när du går på kurs finns det möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst från Akademikerförbundet SSR. Ersättningens storlek grundar sig på din månadsinkomst. Din arbetsgivare måste då intyga på en särskild blankett att du får löneavdrag.

  Hur anmäler jag mig?

  Börja med att hitta kursen i kalenderaiet. Där ser du också när och var kursen hålls, och hur du anmäler dig till just den kursen.

  Cirka fyra veckor innan kursen börjar får du besked om du har kommit med eller inte. Tyvärr händer det ibland att några som anmäler sig inte får plats.

  Kostnader

  Alla utbildningar är kostnadsfria.

  Resa

  Resan till och från kursen betalas av Akademikerförbundet SSR. Tillsammans med bekräftelsen på att du har blivit antagen till kursen får du instruktioner om hur du bokar din resa.

Läs även

Ordna digitala möten för föreningen

– För er i lokalföreningarna

Läs mer

Tillsammans växer vi

Ju fler vi är desto starkare är vi i våra förhandlingar med arbetsgivarna. Ju fler vi är desto lättare blir det att fördela arbetet. Och ju fler vi är desto mer inflytande har vi samhällsdebatten. 

Läs mer