Migrationsjobbare - uppropet är avslutat!

Uppropet för migrationsjobbare avslutades vid årsskiftet. Akademikerförbundet SSR har sammanlagt vidarebefordrat 1 038 namn på intresserade personer till olika arbetsgivare i landet. Flera anställningar har redan gjorts tack vare uppropet.

Den 13 november skickades brev och/eller mail till 17 000 pensionärer och studenter som är, eller nyligen har varit, medlemmar i förbundet med frågan om de ville jobba extra inom migrationsprocessen. Möjligheten att anmäla sig gick ut 31 december 2015. 

Akademikerförbundet SSR har nu skickat sammanlagt 1 038 namn på intresserade personer till SKL, alla landets länsstyrelser och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Olika arbetsgivare jobbar nu med de namnlistor de har fått och anställningar har redan gjorts . 

Vi arbetar nu bland annat för att andra professioner – utöver våra egna medlemmar – också ska kunna hittas för att hjälpa till. 

Processen har fungerat så här

Varje fredag, med start, fredagen den 27 november till nyår skickar vi alla intresserade personers namn till berörda myndigheter och arbetsgivarorganisationer uppdelat länsvis. Därefter skickar de i sin tur ut namnen till personalchefer, socialchefer och andra arbetsgivare som har behov av personal uppdelat kommun- landsting-/regions- samt länsuppdelat. Dessa arbetsgivare hör sedan av sig till er som har visat intresse att jobba extra med anledning av flyktingsituationen. Hur lång tid det tar beror på den enskilda arbetsgivarens behov och arbetsbelastning. Förbundet kommer inte att få systematisk återkoppling efter det. Dock har arbetsgivarna, oavsett vem vi har talat med, visat mycket stort intresse för att få kunskap om vilka studenter och pensionärer som kan tänka sig att jobba extra.

Tack för att du är med!

Ursula Berge

Samhällspolitisk chef

Akademikerförbundet SSR