3x3 verktyg för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö står många gånger högt på medlemmarnas frågelista, men kommer inte lika högt på agendan på APT eller enhetsmöten. Ett fackligt förtroendeuppdrag ska vara roligt, lärorikt och utvecklande. Så hur gör man?

Många gånger hör förtroendevalda eller medlemmar av sig och undrar vad vi gör centralt för att förbättra arbetsmiljön ute på arbetsplatserna, vad vi kan hjälpa till med och om det finns kunskap eller verktyg som vi kan hjälpa sprida vidare. Och ja, det kan vi! Det finns en uppsjö av bra material och verktyg. Det är lite som våra lagar – de är många gånger bra skrivna, men det är själva användandet som spelar roll.

Arbetsmiljöverktygen på marknaden kan uppfattas vara en djungel och kostar skjortan gör de också. Det beror på var du letar. Allt kostar inte pengar. Arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer samarbetar sektorsvis för att ta fram verktyg, metodstöd och checklistor som ska användas ute på arbetsplatserna, en del är mer branschanpassade och andra är mer generella.

Vad gör ni centralt? 

Alla verktyg som Partsrådet, Prevent och Suntarbetsliv tar fram är partsgemensamma. Fack och arbetsgivare driver respektive organisation tillsammans och verktygen som tas fram sker i samverkan. De är fria, färdigförhandlade och många gånger enkla att använda. Text, ljud, bild och prints finns till hands. För lärandet är det viktigt att få göra, läsa och lyssna. Får du också med känslan har du hittat hem! 

Akademikerförbundet SSR lägger varje år stora resurser – tid och pengar – på verktygen. Det ska generera verksamhetsnytta och medlemsnytta. Det är viktigt att verktygen, checklistorna och kunskapen är forskningsbaserade. Personligen kan jag inte skapa en god arbetsmiljö på företaget Skrot & Korn i Knäckebrödhult. Men jag kan skapa förutsättningar för att de som arbetar där får passande arbetsmiljöverktyg och att förtroendevalda får råd och stöd i dialogen med ledningen. Men ibland kör man fast och det går inte som man tänkt sig, det vet vi. Det är därför vi har förhandlare/ombudsmän, både på fack- och arbetsgivarsidan. 

3 x 3 minuter

Scrolla några minuter på varje webbplats och skapa dig en uppfattning om vad som finns. Låna! Bara för att det står ”kommun” i ett metodexempel behöver det inte betyda att en organisation i civilsamhället inte kan använda samma checklista eller inspirationsfilm. Många gånger är överblicken första steget, hit kan du senare komma tillbaka när nästa fråga eller problemområde dyker upp. Nya verktyg uppdateras och lanseras löpande.

3 x 3 verktyg

Öppna och inkluderande arbetsplatser, arbetsmiljö, lika villkor och diskriminering är frågor som följt mig genom hela mitt yrkesliv. Men för dig som inte har några minuter för att scrolla – jag ska gå direkt på sak: Mina personliga favoriter bland arbetsmiljöverktygen just nu är…

Många skulle säga att det som listats här är bra för skyddsombud. Men vi måste alla vidga vyerna! Chefen och ledningen behöver också stöd och hjälp med processerna för att skapa god arbetsmiljö och friska arbetsplatser. Även medarbetare måste ges möjlighet att ta del av ny kunskap och metoder på arbetsmiljöområdet. Det sker bäst genom samverkan där allas kompetens kommer till sin rätt. 

Det finns absolut ruttna arbetsplatskulturer och dåliga chefer, liksom det finns fel förtroendevalda på fel plats. Men att gräva ner sig på varsitt håll och avbryta dialogen löser absolut ingenting på sikt. Det är genom samverkan, konkreta verktyg med praktiska övningar, att genomföra processer steg för steg och att faktiskt ändra arbetssätt som vi bättre kan ta om hand våra kollegor som råkat ut för olyckor eller ohälsa att komma åter i tjänst, likväl som vi skapar inkluderande och öppna arbetsplatser – för alla. Kort sagt: en god arbetsmiljö kräver sina verktyg och du har nu nio verktyg i din hand.