8 mars: Nu får det vara nog

Enligt FN-chefen António Guterres är jämställdhet mellan könen 300 år bort. – Det är helt oacceptabelt. Kvinnor och flickor ska självklart ha rätt att välja sina liv. Vi ska kunna jobba, studera, protestera och leva våra liv fullt ut, utan förtryck, övergrepp och våld, säger Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR.

Det globala arbetet med att stärka kvinnors rättigheter har de senaste åren dessvärre gått bakåt, varnar FN-chefen. Decennier av framsteg håller på att omintetgöras framför ögonen på oss. Han lyfte särskilt situationen i det talibanstyrda Afghanistan där kvinnor och flickor numera är utestängda från högre utbildning och många jobb.

Men även i Iran, där kvinnor och flickor velat kasta slöjan och låta håret flyga, har protesterna brutalt slagits ner av regimen. Där förgiftas flickor nu med gas i skolorna så att de får andningssvårigheter. I Etiopien rasar ett inbördeskrig där kvinnor och flickor utsätts för fasansfullt sexuellt våld som gör att de trasas sönder för evigt. Listan kan göras lång. Nu är det hög tid för internationell solidaritet.

Akademikerförbundet SSR har ett omfattande internationellt engagemang genom Solidaritetsfonden. Vi står upp för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter vart än kvinnoförtrycket visar sig.

Sverige är förstås mer jämställt än många andra länder, men även här går det bakåt. Kvinnor jobbar nu gratis 48 minuter om dagen. Trenden är bruten. Efter femton års positiva siffror där skillnaderna i lön mellan kvinnor och män har minskat för varje år är nu den trenden bruten. I årets mätning har löneskillnaden ökat med en minut. Det är hög tid även för lön hela dagen.

Vi har åtta krav på 8 mars:

 1. Ökat engagemang för kvinnors och flickors rättigheter globalt.
   
 2. Kartlägga motståndet mot jämställda löner och ta fram en strategi för det fortsatta arbetet här i Sverige.
   
 3. Förtydliga lönekartläggningsreglerna och skärp tillsynen.
   
 4. Teckna lokala kollektivavtal om sexuella trakasserier.
   
 5. Individualisera föräldraförsäkringen och främja ett jämställt uttag.
   
 6. Inrätta en Ombudsman mot Diskriminering i Arbetslivet (ODA).
   
 7. Utred möjliga regler om intersektionalitet i diskrimineringslagens aktiva åtgärder.
   
 8. Utred och modernisera arbetsmiljölagen ur ett jämställdhetsperspektiv.