Boosta karriären med planering

Glada studenter

För att kunna nyttja studietiden på bästa sätt kan det hjälpa att ta ställning till vilka arbetsområden som lockar mest. Vilka vägar leder dit och vilka erfarenheter kan vara viktiga eller önskvärda att ha med sig? Förbered dig redan nu med att karriärplanera.

Målet med studier kan vara långa dagar i campusbiblioteket tillsammans med tjocka böcker om historisk teoriutveckling eller att få flytta till ny stad och knyta nya kontakter. Det går också att ha väldigt specifika karriärvägar med blivande arbetsgivare i sikte redan innan antagningen är avklarad. Motiv till att studera kan antas vara lika många som antalet nuvarande och examinerade studenter tillsammans. Det vill säga en ganska stor mängd. Oavsett är vikten av karriärplanering central för att nå mål som kanske inte ens var formulerade från början.

Karriärplanering under studietiden

En stor del av höstterminen har passerat. Flera av er avslutar snart sin första termin vid universitetet, en del kommer strax tillbaka till campus från en praktiktermin och vissa av er avslutar studierna och står inför examen.

Vår bild är att planering och aktiv reflektion över framtiden efter studierna och den kommande karriären oavsett motiv eller inriktning är stöttande i överbryggandet mellan studier och arbetsliv. För er som inte tidigare formulerat och brutit ned mål kan jag berätta att ni kommer märka tydligt hur mycket lättare det är att pricka rätt när ni vet vad ni siktar mot.

Formsy studierna efter ditt karriärmål

Karriärplanering möjliggör att studietiden anpassas mot de nu formulerade målen. Kanske går det att genomföra en studie hos en relevant arbetsgivare under en uppsatsskrivning eller att ämnesvalet för ett grupparbete relaterar till aktuella frågor som diskuteras inom den bransch som känns mest intressant och engagerande.

Facket bidrar

Som professionsförbund bidrar Akademikerförbundet SSR till att utveckla yrkena som vi engagerar och den arbetsmarknad de verkar inom. Bidrag till utvecklingen kan ske genom opinionsbildande arbete så som debattartiklar och remissvar, genom arbetsrättsligt arbete, kollektivavtal och påverkan på lokala anställningsvillkor. Men det kan även vara genom karriärboostande förmåner.

För att möjliggöra för karriärplaneringen har alla medlemmar tillgång till bland annat individuell karriärrådgivning, CV-, personligt brev- och LinkedIn-granskning. Min uppmaning till alla studenter oavsett var i karrärplaneringsbanan ni befinner er är att nyttja dessa förmåner och därigenom studietiden till fullo.

Skulle ditt karriärsmål gynnas av erfarenheter inom projektledning och kommunikation? Vill du utveckla egenskaper som retorisk förmåga, initiativ- och ansvarstagande och vill du knyta kontakter med andra engagerade studenter inom ditt ämnesområde? Vi på Akademikerförbundet SSR söker nämligen nya kollegor. Studenter som vill få ut mer av sitt fackliga studentengagemang under studietiden kan läsa mer om tjänsten och skicka in sin ansökan via karriar.akademssr.se.

Vi ser fram emot att bidra till ert överbryggande av klyftan mellan studier och arbetsliv och att se några av er avsluta HT21 med en ny anställning vid sidan av studierna.

Hoppfulla hälsningar
Carl Larsson och Matilda Tidström, era studentombudsmän