De värsta länderna för arbetstagare blir fler

Illustration: Fackligt aktiva i 6 länder mördades förra året

Världsfacket ITUC har publicerat sin årliga rapport över tillståndet i världen. Frågorna som ställs handlar om möjligheten att vara med i en fackförening, möjligheten att bilda fackföreningar och förutsättningarna att vara fackligt förtroendevalda. Drygt 140 länder har undersökts och resultatet är alvarligt. utrymmet för fackliga organisationer krymper, fackligt aktiva trakasseras och fackligt förtroendevalda t o m dödas. Internationella konventioner kränks och i 94 procent av de undersökta länderna kränks yttrande och föreningsfriheten.

Idag, när sommaren lägrar sig över Sverige och många av oss är på väg på semester publicerar världsfacket ITUC sin årliga rapport över tillståndet i världen för fackliga organisationer, fackligt aktiva och för fackliga medlemmar.

Det är en bedrövlig läsning. Årets rapport är den åttonde. I åtta år har ITUC samlat data från drygt 140 länder. De har jämfört data mellan länder och de har skapat tidslinjer över utvecklingen på olika områden.

Utvecklingen är tydlig, den går i en riktning. Den går inte framåt. Den går bakåt. Det blir inte bättre, det blir sämre.

Fackliga förtroendevalda dödas för sitt engagemang

Det blir allt svårare att vara facklig medlem och fackligt aktiv i många av världens länder. Också i vårt närområde. I årets rapport kvalar två länder i vårt närområde in bland de värsta. Belarus och Ungern.  Två länder utmärker sig som nya bland de tio allra värsta länderna. Belarus och Myanmar. (Två länder där förbundet stöder projekt tillsammans med Palmecentret.)

IKEA bland de anti-fackliga företagen

I USA utmärker sig företag som Google, Facebook och Amazon. De kränker arbetstagarnas rätt att vara medlemmar i facket. De spionerar på sina anställda för att kartlägga facklig aktivitet.

I Frankrike utmärker sig svenska IKEA för att ha kränkt anställdas integritet och rättigheter. IKEA dömdes i en lång rättegång under våren i juni till böter på en miljon euro och den tidigare VDn till fängelse i två. Domen avsåg omfattande spioneri mot 400 anställda under flera år, bland annat avseende politiska åsikter och facklig aktivitet.

Att på olika sätt försvåra facklig organisering blir allt vanligare. Anti-facklig verksamhet, på engelska union busting, är ett begrepp för att beskriva en rad olika aktiviteter som en arbetsgivare, eller arbetsgivarorganisationer, kan utföra för att störa eller förhindra fackliga organisationers hela existens. ILOs konvention nr 98 handlar om detta. Att alla fackliga organisationer har rätt till adekvat skydd från all inblandning från arbetsgivare.

Sedan förra rapporten har det exempelvis blivit svårare att registrera fackliga organisationer. Det gäller nya organisationer och det gäller godtyckligt upplösta eller avregistrerade befintliga fackliga organisationer.

Våldet mot fackliga aktivister ökar

Särskilt tungt tycker jag det är att läsa att våldet har ökat. Våldet mot fackligt aktiva, mot medlemmar som demonstrerar eller på annat sätt uttrycker åsikter. Godtyckliga arresteringar, kvarhållanden och fängslandet har ökat liksom det dödliga våldet.

I sex länder dödades fackligt aktiva personer. Nigeria dödades 19 personer i samband med COVID 19 lock-down. I Colombia dödades 22 personer. I Brasilien, Guatemala, Myanmar och Filipinerna dödas fackligt aktiva under det gångna året

 I 45 länder var arbetare utsatta för våld, det är något färre än året innan. Men å andra sidan har COVID 19 pandemin som inneburit lock-downs och förbud mot folksamlingar och demonstrationer i så många länder.

Yttrande- och föreningsfriheten hotad

Världen står inför en demokratins kris. Vi har under flera år kunnat följa hur det demokratiska utrymmet för civilsamhällesorganisationer minskat. I årets rapport kan vi se att rätten till yttrandefrihet och föreningsfrihet under de senaste åtta tydligt minskat. 2014 då den första rapporten togs fram hotades yttrande- och föreningsfriheten i 26 procent av länderna. I år har siffran ökat till 43 procent. Det är en skrämmande utveckling.

I vårt närområde finns Belarus där regeringen redan hösten 2020 införde nya lagar för att förhindra möten, demonstrationer, processioner och andra fredliga aktioner. Den oberoende fackliga organisationen har fått sina kontor plundrade och tvingats lämna ut information om sina medlemmar. Fackligt aktiva har fängslats liksom medlemmar som stött fackliga aktioner.

Svenska företag kan visa vägen – om de agerar lika ansvarsfullt i hela världen

Vägen framåt handlar förstås om att inte acceptera att mänskliga rättigheter kränks någonstans i världen. Att länder som Sverige går före och att internationella konventioner stöder facklig organisering. Det är förstås också viktigt att länder ratificerar konventioner och stiftar egna starka lagar till skydd. Det svenska initiativet Global Deal är en möjlighet för svenska företag att agera ansvarsfullt och tillsammans med fackliga organisationer i hela världen, och visa hur vägen framåt ska se ut och att facklig organisering, fackligt medlemskap och starka kollektivavtalsförhandlingar är viktiga beståndsdelar för en positiv utveckling både för företag och för arbetstagare.

Akademikerförbundet SSR deltar i internationellt arbete på olika sätt. genom Saco är vi medlemmar i ITUC och bidrar på så sätt till att den här granskningen genomförs årligen. Tillsammans med egen globala international PSI har vi projekt med lokala fackliga organisationer i flera länder som syftar till att stärka fackliga fri och rättigheter. På listan över de värsta länderna finns flera länder där vi tillsammans med Palmecentret stöder demokratiutveckling. det handlar om Burma/Myanmar, Belarus och Hong-Kong. 

The Worlds Worst Countries for Workers, ITUC Globala Index för 2021 innehåller mycket fakta och ger en mörk bild av hur utvecklingen varit de senaste åtta åren för fackligt aktiva, för fackliga medlemma och för möjligheten att bilda fackföreningar. Men det är en nyttig läsning.