Den stora arbetsmarknadsreformen närmar sig

Den största reformeringen av svensk arbetsmarknad på decennier kommer allt närmare. Ett viktigt steg togs den 27 januari när regeringen skickade två remisser till Lagrådet om förändrad arbetsrätt och omställningsstudiestöd. Den tredje delen, om grundläggande omställnings- och kompetensstöd, kommer senare. En samlad proposition beräknas läggas på riksdagens bord i mars och beslutas av riksdagen före sommaren.

– Det är glädjande att regeringen har tagit fasta på parternas överenskommelse och nu lägger förslag i enlighet med det vi parter beslutat, inleder Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Förutom vissa förändringar av arbetsrätten är den stora förändringen att alla anställda, även de som saknar kollektivavtal på privat sektor, har rätt till ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Ännu större reform är införandet av ett statligt omställningsstudiestöd som ger anställda möjlighet att studera upp till ett läsår på heltid med stöd som motsvarar upp till 80 procent av lönen.

– Det här är en fantastisk möjlighet för våra medlemmar att kompetensutveckla, karriärväxla och ta chansen att utbilda sig mitt i arbetslivet. Aldrig tidigare har vi fått fram så här bra möjligheter till livslångt lärande, förklarar Ursula Berge, samhällspolitisk chef.

Studierna måste stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden och den som söker måste bland annat ha arbetat minst halvtid de senaste åtta åren. Förutom grundplåten från staten har parterna förhandlat fram att även de med löner över det offentligfinansierade taket på 80 procent av 26 000 kronor i månaden ska få en inkomstbaserad ersättning. Det innebär att det finns en god möjlighet för alla inkomstgrupper att få en hållbar ersättning vid studier som utgör ett mindre inkomstbortfall.

– Vi har nyligen lyckats förhandla fram likvärdiga villkor för kommun- och regionanställda som för privatanställda. Nu går vi in i förhandlingar för våra statligt anställda medlemmar med samma ambitionsnivå, avslutar förhandlingschef Markus Furuberg.

Reformen träder i kraft 30 juni i år, och börjar tillämpas 1 oktober i år. Det innebär att det redan under 2023 finns möjlighet för medlemmar att studera med ersättning och för de utan kollektivavtal att få grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Mer på temat