”Det ljusnar men vi måste göra mer”

– Även personer som har en högre akademisk utbildning drabbas nu av arbetslöshet och då måste det finnas verktyg även för dem, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, med anledning av att arbetslösheten nu också drabbar akademiker. Och hon markerar tydligt Sveriges inställning till EUs försök att lagstifta om minimilöner:

– Vi vill inte ha någon som helst inblandning från europeisk sida i vår lönebildning”.

Samhällsvetarpodden har bjudit in arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om jobben efter pandemin, den ökande långtidsarbetslösheten som nu också drabbar akademiker och hur vi ska hålla borta EU från att lagstifta om minimilöner på svensk arbetsmarknad där parterna sätter löner och inte politikerna.

Vad är din generella bild av läget nu när pandemin börjar släppa?

– Vi ser att det ljusnar på arbetsmarknaden. Nu när de sista restriktionerna tas bort kommer det att behövas fler i jobb. Men såväl långtidsarbetslösheten som kompetensförsörjningen oroar.

– Samtidigt som många är utan jobb har vi många arbetsgivare som vill anställa. Vi måste se till att arbetslösa har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

– Det allra viktigaste verktyget för bättre matchning är utbildning och vi styr nu Arbetsförmedlingen i den riktningen, tex genom att anvisa till reguljär utbildning.

Varför är det inte fler än 7 500 i arbetsmarknadsutbildning?

– Arbetsmarknadsutbildning är jättebra och det vill vi bygga ut, men vad vi nu gör att vi subventionerar regionalt yrkesvux och där har vi nu 79 000 platser.

Finns det några arbetsmarknadsåtgärder som hjälper både arbetslösa akademiker och de som vill kompetensutveckla sig mitt i arbetslivet?

- Vi behöver öka möjligheten också för akademiker att fylla på med ny kunskap genom hela arbetslivet.

- Nu ger vi ett uppdrag till högskolorna att bättre bidra i det livslånga lärandet, och jag ser att vi kan bredda möjligheterna inom arbetsmarknadspolitiken också för akademiker.

- Även personer som har en högre akademisk utbildning drabbas nu av arbetslöshet och då måste det finnas verktyg även för deras behov.

Eva Nordmark markerar också väldigt tydligt vad det gäller EUs ambitioner rörande lagstiftning i alla EU-länder rörande minimilöner. Missa inte det!

Det och mycket annat i  veckans #Samhällsvetarpodden. Ursula Berge, ställer frågorna, denna gång också med förbundets chefsjurist Mikael Smeds.

Klicka på bilden för att se filmen.