Det svenska missnöjet

Missnöjet sprider sig över Sverige. Men hur ser det ut? Det pratar Lisa Pelling om utifrån boken Det svenska missnöjet där hon undersöker frågan genom flera hundra djupintervjuer på orter där missnöjet är som störst.

Det är röster som tar upp att samhället drar sig tillbaka, att invandringen tar resurserna och hur otryggheten över kriminalitet och våld är del av vardagen. Vi pratar om metoden, om boken och om de politiska frågor den väcker.

1:15 Varför skriva om det svenska missnöjet? 

2:30 Hur ser missnöjet ut? 

4:10 Skillnad mellan lokal- och riksnivå

5:30 Oro för brottslighet präglar människors vardagsliv

7:15 Varför är det skillnad mellan statistik och människors upplevelser? 

10:30 Vi var där för att lyssna och fråga

12:20 Moderaterna lyssnade redan 2009: vad är skillnaden? 

16:00 Staten drar sig tillbaka 

20:00 “Invandrarna tar resurserna”

22:00 Mer fokus på invandringen än de totala resurserna

25:10 Problembild – men vilka politiska förslag

29:20 Finns det idag en politik som möter upp missnöjet?

31:15 Om man blir optimist eller pessimist av denna resa

33:20 Kommunerna fortsätter att spara!

Reaktioner på följande påståenden: 

34:45 “Vi måste ta debatten”

36:30 “Den som röstar på Sverigedemokraterna går inte att vinna tillbaka”

39:00 “Politiken kan inte göra någonting”

41:30 “Vi har för mycket identitetspolitik och för lite materiell politik”

43:10 “Många arbetarväljare är för omfördelning men socialt konservativa”