Fråga SSR Direkt: Får lämna trots goda prestationer

En medlem har flyttat över halva landet för ett nytt jobb. Nu får hen inte bli kvar efter provanställningen. Vilka rättigheter har hen?

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Vad har jag för rättigheter?

Hej ombudsmännen på SSR Direkt! Jag fick ett toppjobb i våras hos ett företag i en stad i södra Sverige och flyttade dit från Umeå där jag bott sedan jag avslutat mina studier. Jag har gjort allt min chef bett om utan anmärkning. Nu har min chef sagt att företaget inte vill att jag ska vara kvar när min provanställning på sex månader löper ut den sista oktober. Min chef hade velat ha mig kvar. Vad har jag för rättigheter?       

/Hälsningar från en chockad medlem

Svar: Regelverket kring provanställningar finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och i olika kollektivavtal där reglerna kan ersätta reglerna i LAS och se lite olika ut. Enligt LAS måste part som inte vill att en provanställning ska övergå i en tillsvidareanställning, lämna besked om det senast vid prövotidens utgång. Om inte annat har avtalats får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång.

Det gemensamma för regler om provanställning är att arbetsgivaren inte behöver ha saklig grund för att avbryta  anställningen i förväg eller för att lämna besked om att anställningen inte ska övergå i en tillsvidareanställning efter det att prövotiden löpt ut. Du som arbetstagare har därmed inte något anställningsskydd när du har en provanställning. Det hjälper inte att du har gjort ett bra jobb.                                          

Det finns en ordningsregel i LAS enligt vilken arbetsgivaren måste underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg och varsla den lokala arbetagarorganisationen som kan begära överläggning. Arbetstagaren har ingen motsvarande underrättelseskyldighet.

Om du omfattas av kollektivavtal kan det finnas en uppsägningstid om en månad i stället för ordningsreglerna i LAS eller andra ordningsregler. Det är viktigt att kontrollera vad som gäller för dig. Det ska framgå av ditt anställningsavtal om du omfattas av kollektivavtal och vilket kollektivavtal det är.