Hederspris till Umeå kommuns brottsförebyggande arbete

Fyra personer med ett diplom

Gör det skillnad att agera utifrån ett socialpolitiskt perspektiv istället för ett kriminalpolitiskt när det gäller ungdomskriminalitet? Kan man prata direkt med unga som man misstänker är kriminella? Och spelar den grafiska formen någon roll när det gäller kommunala dokument?

Enligt företrädare för Umeå kommuns brottsförebyggande arbete är svaret på alla tre frågor - ja!

Den här veckan har kommunens arbete fått Svensk socialpolitisk förenings hederspris. Priset delas ut varje år till någon som gjort en socialpolitisk insats. Både kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg och Seth Åberg som är några av kommunens brottsförebyggande strateger, och lokalpolisens chef Michael Rysted, kom till Stockholm för att ta emot priset. Alla tre är dock tydliga med att ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete inte bara kan göras av kommun och polis utan det gäller att involvera föreningslivet, regionen och näringslivet för att lyckas.

Kommunen svarade på polisens varningar

Kommunens brottsförebyggande råd Umebrå har funnits i nästan 40 år. Men det intensifierade brottsförebyggande arbetet tog fart 2017 när polisen lyfte att det fanns en social oro i flera områden. Drogförsäljning skedde delvist öppet och unga killar i vissa områden talade om för polisen att de inte hade något där att göra. Kommunen svarade med att satsa på konstgräsplaner, sociala insatsgrupper, feriejobb för ungdomar, bättre belysning men även på föräldragrupper där man får lära sig att känna igen tecken på att ens barn ägnar sig åt kriminalitet. Polisen stärkte sin närvaro på vissa platser och samverkan intensifierades med föreningsliv och företag.

Umeå har idag högst trygghet och lägst utsatthet för brott av alla Sveriges större städer. Kommunen har som uttalat mål att staden ska växa tryggt och säkert. En större stad ska inte leda till segregation utan man ska tänka brottsförebyggande även i det avseendet. Stadsutvecklingen ska vara jämställd och jämlik, säger Hans Lindberg.

Tilltalande rapporter

Men vad spelar då den grafiska formen för roll? Seth Åberg berättar att det finns mycket kunskap om brottsförebyggande arbete, men sällan med ett kommunalt perspektiv. Umeå har lagt mycket kraft på att göra olika kartläggningar om hur det ser ut i kommunen när det gäller våld, ungas liv, jämlikhet och hedersrelaterat våld. Detta finns sammanställt i en mängd rapporter, men om rapporterna inte ser tilltalande ut kommer ingen vilja läsa dem. Idag har alla nämnder ett brottsförebyggande uppdrag och nästan alla finns representerade i Umebrå. Det är inte något som bara skola eller socialtjänst kan arbeta med. Det är allas ansvar.

Reltionsbyggande är steg i rätt riktning

Företrädarna från Umeå kommun vill förmedla att brottsförebyggande arbete är möjligt. De ser i sina uppföljningar att det långsamt blir bättre. Nyligen skedde den första skjutningen i kommunen på åtta år. Den här veckan ställs även tongivande personer för narkotikahandeln inför rätta. Så visst finns det problem, men inte alls i samma utsträckning som i jämförbara kommuner. De vill förmedla att det är genom att bygga relationer med unga som polis och kommun kan bygga förtroende och lyckas med uppdraget att förebygga brott.