Hur förebygger vi våld bland barn och unga?

Vad kan jag göra när jag ser våld, oavsett om jag är barn eller vuxen? Det är temat för Socialtjänstpodden den här veckan, när vi pratar om våldsförebyggande socialt arbete.

Att förebygga våld genom jämställdhet och trygga och varma relationer, att få barn och vuxna att bli aktiva åskådare för att förhindra och stoppa våld redan i unga år. Det är vad Socialtjänstpoddens gäster den här veckan arbetar med.

Mantha Mughal Kasagianni och Anna Holgersson arbetar som förebyggande socialsekreterare och föräldrastödssamordnare i Botkyrka kommun. Tillsammans med skola, polis och räddningstjänst stödjer de elever i årskurs nio att bli goda förebilder för elever i årskurs sex i hur man kan förebygga och förhindra fysiskt, psykiskt och sexuellt våld genom metoden Mentors in Violence Prevention – MVP. Detta är en metod som regeringen genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vill sprida till fler så Mantha och Anna ger även tips på vad man kan tänka på om man vill arbeta med metoden.

Lyssna på Socialtjänstpodden här på webben, eller i din telefon via iTunes, Acast och Soundcloud.