Krock eller möte?

trevlig jobb

Mitt första möte med fastighetsbranschen kom 2018. Någon i korridoren sa till mig att ”vi behöver skapa platser som är så bra att medarbetarna vill gå dit. Inte för att de måste, utan för att de helt enkelt känner att det är där de presterar bäst”. Idag är det mer sant än någonsin.

Förändringen att gå hem och jobba vid köksbordet kom över en natt, och det var inte bra. En del väljer office-first-policyn, medan andra låter arbetstagarna välja själva. Kanske är den gyllene medelvägen att rekommendera, en lagom återgång i landet Lagom?

Återgången till kontoret

Förenklat finns det tre typer av kontorsmiljöer. För de som glömt hur det var:

  • Cellkontor med egna rum
  • Kontorslandskap med eller utan fasta platser
  • En blandning av dessa båda typer

Undersökningar visar att just blandningen är de mest ineffektiva och mest konflikskapande för oss kontorsmänniskor – särskilt där utrymme att få arbeta ostört är starkt begränsat. Bättre fungerar kontorslösningar utan fasta platser, men som istället erbjuder en variation av olika miljöer att arbeta i, beroende på vilka arbetsuppgifter som är aktuellt för medarbetaren just nu. Variationen utöver kontorslandskap kan bestå i tysta zoner, platser för spontana möten, vanliga möteslokaler och flera samtals- eller telefonrum utspridda för ökad tillgänglighet.

Det finns vansinnigt mycket forskning kring just kontorsarbete, dock ska tilläggas att långtidsstudier med fokus på kontorsplatser, med en variation av olika miljöer att arbeta i, inte är särskilt många ännu. Och de studier som inte slutfördes innan pandemin har nog kraschlandat.

Det nya normala

Handen på hjärtat, vad är det som är nytt egentligen? Och vad är normalt? Det som är normalt för vissa är det inte för andra – men i kontorsmiljöer har det ALLTID varit fokus på enskilt ostört arbete eller möten i en eller annan form. Och vi har i de fallen alltid valt rum efter mötets karaktär. Styrelsemötet eller säljmötet kanske inte passar sig i samma lokal som vi håller utbildningar, pratar förtroligt med kollegan eller sitter i rehabsamtal med chefen. Välja mötesrum kommer vi alla fortsätta att behöva göra, även efter pandemin. Men måste det ha väggar och måste det vara i knät på en kollega?

Zoom och Teams nya husgudar

Digitaliseringen i arbetslivet är inget nytt, men pandemin kan ha ökat utvecklingstakten. Utöver att vi i dagsläget har ett överskott på självutnämnda statsepidemiologer är vi nog alla överens om att vi gjort stora förändringar och lärt oss väldigt mycket om oss själva, digitalisering och isolering under pandemin. Den nyvunna kunskapen kan vi inte bara slänga bort närmare två år senare. Konkret handlar det om att se över vilka typ av möten, dialoger, forum eller utbildningar som gör sig bäst digitalt, fysiskt eller i en hybridvariant. Dagordningen, målsättningen att mötas och deltagarnas behov måste styra – inte bara policyn med procentuell fördelning av personers närvaro eller frånvaro i lokalerna.

Hybrid är höstens modeord

Ett införande av hybridmöten-, kontor eller arbetssätt är något som säljer konsulttimmar, konferens- och utbildningsplatser i rasande takt just nu. Svaret finns långt mycket närmare vår egen verksamhet än vad vi tror: medarbetarnas och verksamhetens behov. Kloka arbetsgivare lyssnar på personalen och personalen gör det klokt i att samla sig för dialog med som leder och beslutar om verksamheten. Vi når resultat via samverkan. Vi måste börja göra och det går inte att kopiera en annan organisations handlingsplan. Här kan du däremot få stöd för att hitta rätt i din organisation.

Möte utan krock

Människor som löper gatlopp för att hitta PLATSEN för nästa möte i ett överfullt kontor är inte särskilt tilltalande. Men för att tillmötesgå möjligheterna för att genomföra digitala möten bokade rygg i rygg i kalendern ser i alla fall jag framför mig att våra hjärnors – och kontorslandskapens – långsamma död faktiskt kommer att gå snabbare.

Frasen ”inte för att de måste, utan för att de helt enkelt känner att det är där de presterar bäst” ringer i mitt huvud. För egen del tror jag på att vi behöver fortsätta att skapa bra möten – oavsett plats – för att inte krocka i verksamheten. Vi måste snacka mindre och börja göra mer. Vi måste testa oss fram. Om vi tar små steg i en ny riktning upptäcker vi snart att vi riktar näsan mot en ny destination.