Råd och stöd om distansarbete

Man arbetar i barnrum

I kölvattnet av pandemin händer mycket kring distansarbete. Det utvecklas mer och mer flexibla arbetsformer som möjliggör arbete på distans. Nu finns stöddokument när ni diskuterar distansarbete på arbetsplatsen. Skriften riktar sig framför allt till lokala parter så som HR-personal, chefer, fackliga företrädare och skyddsombud men kan också läsas av alla medlemmar.

Nu lanseras skriften ”Distansarbete råd och stöd” som är ett partsgemensamt arbete som förbundet gjort inom ramen för Allmän kommunal verksamhet med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Skriften är resultatet av ett yrkande från avtal 2020 att ta fram råd och stöd kring distansarbete.

Skriften gör sig bäst att läsas digitalt då det finns många länkar som ger tips och vägledning var det går att finna mer information. Med skriften hoppas förbundet att det ska underlätta för lokala parter när distansarbete diskuteras. Med rätt förutsättningar kan möjligheten till distansarbete vara till fördel för både medarbetaren och verksamheten, en större flexibilitet i tid och rum för medarbetaren och det kan bidra till att kunna rekrytera och behålla rätt kompentens. Det också finnas farhågor som måste beaktas. Vi hoppas att ni finna svar av skriften.

För ytterligare information och rådgivning, kontakta Rådgivningen på 08-617 44 00 knappval 2 eller radgivning@akademssr.se.