Magnus Söderström-priset 2018 till ledande HR-expert

Sveriges främsta HR-utmärkelse Magnus Söderström-priset tilldelas i år Richard Mårtensson. Priset delades ut idag vid konferensen Mötesplats HR i Stockholm som arrangeras av Akademikerförbundet SSR.

Richard Mårtensson har en magisterexamen från Linköpings universitet och har haft en mängd olika HR-uppdrag på olika arbetsplatser, bland annat som HR-chef. Nu driver han det egna företaget Human & Heart HR AB. Företaget fokuserar på arbetsmiljö och har expertkompetens inom ledarskap, rekrytering och utredning.

Tillsammans med Inger Klangebo har Richard Mårtensson utvecklat en ledarmodell som utgår från etik, professionalitet och omtanke (EOP). Han föreläser ofta om ledarskap inom EOP-modellen och om hur man kan motverka destruktiva miljöer på arbetsplatsen som mobbning och kränkande särbehandling.

Juryns motivering till 2018 års Magnus Söderström-pris lyder: ”Richard Mårtensson har en bred erfarenhet av HR-arbete i ledande ställning inom såväl privat som offentlig sektor och driver nu eget företag. Han har uppvisat ett starkt engagemang inom ledarskaps- och organisationsfrågor och med energi och nytänkande blivit en ledande person i ämnet att utveckla moderna och friska organisationer för att förebygga mobbing och kränkande särbehandling.”

Magnus Söderström-priset delas ut av Akademikerförbundet SSR och Linnéuniversitetet.

Kontakt:

Richard Mårtensson, HR-expert, 0707-79 20 95 richard@humanheart.se

Maria Åberg, professionsombudsman Akademikerförbundet SSR, 0708-27 44 15  maria.aberg@akademssr.se

Cecilia Axelsson, presschef Akademikerförbundet SSR 070-690 44 23 cecilia.axelsson@akademssr.se