Mer pengar krävs till omställningsstudiestödet

Idag rapporterar Sveriges Radio Ekot att det har kommit in så många ansökningar till det nya studiestödet för vuxna att det finns en risk att pengarna tar slut direkt. Det skulle innebära att de som vill söka till hösten inte skulle ha möjlighet. Stödet handlar om en möjlighet att stärka sin kompetens under arbetslivet.

-        Vi går in i en lågkonjunktur, det bästa staten kan göra för att Sverige ska gå starkt genom tuffa tider är bättre möjligheter att stärka kompetensen. Vi kräver att fler ska kunna stärka sin kompetens och studera under nästa år, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

Reformen omställningsstudiestöd är ett resultat av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter och ska skalas upp succesivt, 1,36 miljarder är avsatta för 2023 och 2026 skriver regeringen i budgetpropositionen att summan ska vara 6 miljarder.

Akademikerförbundet SSR:s krav på regeringen:
1.  Höj redan nu till den budget som är tänkt för 2024, 2,8 miljarder istället för 1,36 miljarder 2023.

Det skulle innebära 11 500 heltidsstuderande, men eftersom att vi räknar med att de flesta inte studerar på heltid skulle det innebära att 17 900 personer eller fler får möjlighet att använda omställningsstudiestödet.

2. Dela potten i två delar så att det inte bara är de som söker i oktober som kan få möjlighet att studera. Det måste även gå att söka i april för studier som påbörjas under hösten.

-       Vi är glada att omställningsstudiestödet blir en sådan succé! Detta innebär ett lyft för hela kunskapssverige. Oavsett vilken bransch du kommer från och vilken utbildningsvnivå du har ska du har rätt att söka stöd till en utbildning som stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden, säger Ursula Berge samhällspolitisk chef och expert på omställningsstudiestödet.

Här kan du läsa mer om omställningsstudiestödet.