Vad gör tjänstemän och politiker inom socialt arbete?

Kan vi få till ett bra samarbete och förebygga misstro? Hur jobbar man som chef med det? Rollfördelningen mellan profession och politiker är viktig i många olika sammanhang, men inte minst inom socialtjänsten. I det här poddavsnittet pratar förbundets chefsstrateg Hanna Broberg med Monica Engström, socialpolitisk strateg på Akademikerförbundet SSR, om rollfördelning, lagstiftning och ett rättssäkert socialt arbete.

Vi ser ganska många exempel på att samarbete och rollfördelning leder till ett dåligt arbete och kan innebära negativa konsekvenser för enskilda brukare. I en komplex verksamhet med olika individuella behov och svåra utredningar där olika kompetenser behöver samverka, är det nödvändigt att bygga kunskap och vara tydlig med regelverk, delegationer och respekten för var och ens uppdrag och processer. Brister i rättssäkerheten, otillbörlig påverkan, jäv och andra allvarliga problem följer ofta av olika samarbetsproblem, misstro och att man inte hanterat fel i ett tidigt stadium.

Misstron till professionen är allvarlig eftersom det ytterst handlar enskildas behov och beslut om insatser. Att politiker är med och tar beslut kräver en stor kunskap och att det finns en aktiv dialog mellan professionen och politikerna. Chefer i socialt arbete behöver bygga politikernas kunskap med teman och fördjupningar om lagstiftning, metoder och de olika verksamheterna inom socialtjänsten. Att hantera en klämd profession gör det tufft för chefen och kräver ett aktivt förebyggande arbete, en aktiv dialog och verktyg för att skapa tydlighet i gråzonen. Som chef kan man aktivt klä på sina politiker med forskning – vad det finns för kunskap kring olika typer av ärenden. Lyft diskussionerna och skapa ett mer strategiskt engagemang.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.