Regionala skyddsombud

Våra regionala skyddsombud är verksamma på arbetsplatser inom privat sektor där skyddskommitté saknas. De regionala skyddsombudens uppdrag är att stötta för att utse lokala skyddsombud samt vara ett stöd till skyddsombud. De kan även tillse skyddskommitté samt utveckla det lokala arbetsmiljöarbetet.

De regionala skyddsombuden fungerar som lokala skyddsombud, om sådant saknas. Det innebär att ditt regionala skyddsombud företräder arbetstagarna på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor och till exempel kan se över så att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatsen samt medverka vid riskbedömningar.

Varje regionalt skyddsombud ansvarar för flera olika arbetsplatser inom ett visst geografiskt område och utses av förbundet. Våra regionala skyddsombud har sitt uppdrag för förbundet på deltid och är vanligtvis anställda på en arbetsplats övrig tid.

Hör gärna av dig till ditt regionala skyddsombud när du som arbetstagare eller arbetsgivare är intresserad av stöd i det lokala arbetsmiljöarbetet eller om du är lokalt skyddsombud och önskar stöd i ditt uppdrag. Du kan också ringa vår ombudsmannajour Rådgivningen på 08-617 44 00 om du har en fråga om arbetsmiljö.

Regionala skyddsombud