Arbetsmiljöpolitiskt program

Arbetsmiljöpolitiskt program för Akademikerförbundet SSR.

I det här programmet utvecklar Akademikerförbundet SSR sin syn i övergripande arbetsmiljöfrågor. Vi tar ett helhetsgrepp och pekar på att en god arbetsmiljö både är ett mål och ett medel. Broschyren innehåller också tips för arbetsmiljöarbete i praktiken.

Reviderad i februari 2020.

Arbetsmiljöpolitiskt program BESTÄLL