Föreningen UUA - välkomna som medlemmar

pilar

Bli medlem i föreningen Universell Utformning av Arbetsplatser. Universellt arbetsliv ökar er potential.

Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på kompetens, förnyelseförmåga och problemlösning. Alla verksamheter behöver då vara utformade för alla som har den rätta kompetensen. Och dessa människor kommer att vara väldigt olika. Ett modernt arbetsliv välkomnar olikheter.

Ett universellt arbetsliv tar vara på kompetens som kan stärka konkurrenskraft och lönsamhet. Universellt arbetsliv ökar vår potential då det inte stänger ute personer med den bästa kompetensen på grund av till exempel funktionsnedsättningar, sexuell läggning, bakgrund eller ålder. Det vinner alla på.

Som medlem i föreningen UUA medverkar ni till utveckling och lärande om universell utformning av arbetsplatser i ett föränderligt samhälle. Företag och organisationer erbjuds delta i medskapande processer som syftar till att öppna upp arbetsplatsen, bidrar till verksamhetsutveckling och samtidigt utvecklar arbetslivet.

Enskilda personer som vill delta välkomnas att anmäla sig som UUA-vän. Föreningen UUA kommer också att erbjuda ett brett utbud av tjänster till företag och organisationer som inte är medlemmar.

Gå med i Föreningen UUA här

Föreningen UUA erbjuder medlemmarna:

 • Informationsbrev och omvärldsbevakning
 • Utvecklingslabb och inspirationsföreläsningar
 • Synlighet i föreningens kommunikations- och opinionsarbete
 • Medlemsrabatter på seminarier, event och konferenser
 • Möjlighet att teckna förmånspaket i olika nivåer för riktat utvecklingsarbete i er organisation

Föreningen UUA riktar sig till:

 • Organisationer från privat, offentlig och idéburen sektor
 • Företag och egenföretagare

Avgift för år 2021 är 1 250 kronor. Avgiften höjs år 2022 till 2 500 kronor.

Bli UUA-vän här

Föreningen erbjuder UUA-vänner:

 • Prenumeration på nyhetsbrev och artiklar 
 • Förhandsinformation om seminarier, event och konferenser
 • Utvecklingslabb och inspirationsföreläsningar 
 • Rabatter på seminarier, event och konferenser

UUA-vän riktar sig till:

 • Privatpersoner med intresse för föreningens arbete

Att bli UUA-vän kostar 250 kronor för år 2021. Nästa år höjs avgiften till 1 000 kronor.