Anställningsintervju

Som arbetsgivare har du i princip rätt att ställa vilka frågor du vill under en anställningsintervju. Men tänk på att du kan komma i konflikt med diskrimineringslagen genom att ställa vissa frågor. Tänk också på att genomföra anställningsprocessen på sådant sätt att du inte agerar i strid mot diskrimineringslagen och därigenom riskera att bli skyldig att betala diskrimineringsersättning. 

Du är fri att anställa vem du vill. Men tänk på att kontrollera referenser innan du beslutar dig för att anställa och att förhandla/samverka med de fackliga organisationerna vid chefstillsättningar. 

Kom ihåg att den arbetssökande under anställningsprocessen har rätt att undanhålla ofördelaktig information om sig själv.