En inkluderande arbetsmarknadspolitik

Vi vill ha en arbetsmarknad öppen för alla. Då krävs en inkluderande arbetsmarknadspolitik med en välfungerande arbetsmarknadsmyndighet. Förbundet är störst av Saco-förbunden på Arbetsförmedlingen.

Men förbundet har inte bara medlemmar på Arbetsförmedlingen, utan även anställda hos en mängd andra viktiga aktörer för en inkluderande arbetsmarknad som hos externa leverantörer till Arbetsförmedlingen, bemanningsföretag, kommunernas arbetsmarknadsenheter samt hos a-kassor och arbetsintegrerande sociala företag.

2017-2019 företrädde förbundet Saco i Arbetsmarknadsutredningens referensgrupp. Sju PM har skrivits till utredningen om Sacos och förbundets ställningstaganden rörande tex statligt ansvar, kompetensförsörjning, a-kassan, utbildningsdimensionering, arbetsmarknadspolitisk bedömning och matchning. Du hittar alla filer längre ner.

Samhällsvetarpodden görs ofta med ett arbetsmarknadsfokus. Rapporter skrivs regelbundet i frågor som rör arbetsmarknadspolitiken.

Förbundets arbete med bättre etablering av nyanlända akademiker inom ramen för Öppet Sverige är en bärande del i förbundets arbete för en mer inkluderande arbetsmarknadspolitik.

Senaste nytt om omgörningen på Arbetsförmedlingen ur ett förbunds- och förhandlingsperspektiv hittar du längre ner.

I högerspalten kan du hitta specialsidor om bland annat:

- Nedläggningen av AF-kontor

- Utvecklingstid

Snabba texter

Debattartiklar:

Tvångs-LOV spär på problemen”, DN Replik, 2020-05-26

LOV-experiment läcker energi från AF, Arbetsvärlden, replik, 2020-05-18

"Ideologistyrd ansvarslöshet", Dagens Samhälle replik, 2020-05-13

"Utan arbetsförmedlare blir det inga pengar till åtgärder", DN Debatt slutreplik, 2020-04-24

13,5 procent arbetslöshet kräver fungerande arbetsförmedling”, DN Debatt, 2020-04-20

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen, Arbetsvärlden, 2020-03-25

Äldre debattartiklar längre ner.

Redaktionellt:

Reformeringen av AF är igång igen: "Obegripligt!", SvD 2020-04-29

Pressmeddelanden:

Det behövs mycket mer än 700 miljoner i denna arbetsmarknadskris, 2020-04-28

Ambitiöst krispaket men svagt skyddsnät oroar 2020-04-15

Välkomna reformer att öppna upp a-kassan 2020-03-30

Äldre pressmeddelanden längre ner.

Snabba texter

Debattartiklar:

Tvångs-LOV spär på problemen”, DN Replik, 2020-05-26

LOV-experiment läcker energi från AF, Arbetsvärlden, replik, 2020-05-18

"Ideologistyrd ansvarslöshet", Dagens Samhälle replik, 2020-05-13

"Utan arbetsförmedlare blir det inga pengar till åtgärder", DN Debatt slutreplik, 2020-04-24

13,5 procent arbetslöshet kräver fungerande arbetsförmedling”, DN Debatt, 2020-04-20

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen, Arbetsvärlden, 2020-03-25

Äldre debattartiklar längre ner.

Redaktionellt:

Reformeringen av AF är igång igen: "Obegripligt!", SvD 2020-04-29

Pressmeddelanden:

Det behövs mycket mer än 700 miljoner i denna arbetsmarknadskris, 2020-04-28

Ambitiöst krispaket men svagt skyddsnät oroar 2020-04-15

Välkomna reformer att öppna upp a-kassan 2020-03-30

Äldre pressmeddelanden längre ner.

Läs även

Staten måste göra mer för jobben efter Corona

Det finns en nyckelperson för svensk arbetsmarknad just nu. Han är både regeringens coronasamordnare för arbetslivet och ny ordförande för Arbetsförmedlingen. Vad ser han i kristallkulan om hur vi ska få till en bra arbetsmarknad efter pandemin? Samhällsvetarpodden pratar med Anders Ferbe, tidigare IF Metallordförande och statlig utredare om hur vi kan gå stärkta ur den här krisen.

Läs mer

LOV-experiment läcker energi från AF

I krisen måste Arbetsförmedlingen fokusera på de åtgärder man vet fungerar, inte en ny svårutvärderad försöksverksamhet med en rad problem, skriver flera fackliga utredare.

Läs hela debattartikeln i Arbetsvärlden.

Läs mer

Reformeringen av AF är igång igen: ”Obegripligt”

Antalet arbetslösa fortsätter att öka, och sedan 1 mars har Arbetsförmedlingen tagit emot fler än 109 000 nya arbetssökande. Trots det fortsätter reformeringen av Arbetsförmedlingen som om inget har hänt. "Obegripligt", säger Ursula Berge med fler i en artikel i Svenska Dagbladet i dag

Läs mer

Det behövs mycket mer än 700 miljoner i denna arbetsmarknadskris

Det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik när varslen och uppsägningarna slår rekord. Ändå utsätts Arbetsförmedlingen för stora nedskärningar.

Läs mer

Utan arbetsförmedlare blir det inga pengar till åtgärder

DN Debatt slutreplik 20-04-23

Läs hela debattartikeln på DN Debatt. Går bara att läsa om du har inloggning.

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera artikeln utanför DNs hemsida. Vi har här nedan gjort ett kortare referat för dig som inte har inloggning.

Läs mer

13,5 procent arbetslöshet kräver fungerande arbetsförmedling

Debattartikel av Heike Erkers, ordförande och Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet.

Läs mer