En inkluderande arbetsmarknadspolitik

Vi har nu på kort tid sett stora omgörningar av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitikens funktionssätt. Förbundet arbetar för att värna en arbetsmarknad öppen för alla. Då krävs en inkluderande arbetsmarknadspolitik med en välfungerande arbetsmarknadsmyndighet.

Akademikerförbundet SSR är störst av Saco-förbunden på Arbetsförmedlingen. Men förbundet har inte bara medlemmar på Arbetsförmedlingen, utan även anställda hos en mängd andra viktiga aktörer för en inkluderande arbetsmarknad som hos externa leverantörer till Arbetsförmedlingen, bemanningsföretag, kommunernas arbetsmarknadsenheter samt hos a-kassor och arbetsintegrerande sociala företag.

Snabba texter

Debattartiklar:

"Utbilda akademiker i pandemins spår", Dagens Arena, 2021-04-15

"Nya a-kasseförslaget – allt annat än flexicurity", Arbetsvärlden, 2020-11-06

Tvångs-LOV spär på problemen”, DN Replik, 2020-05-26

LOV-experiment läcker energi från AF, Arbetsvärlden, replik, 2020-05-18

Äldre debattartiklar längre ner.

Redaktionellt:

Reformeringen av AF är igång igen: "Obegripligt!", SvD 2020-04-29

Pressmeddelanden:

Stort jobbpaket välkomnas, men det måste vara effektivt, 2020-09-21

En miljard till privatisering mer än för att få ner arbetslösheten, 2020-09-10

Äldre pressmeddelanden längre ner.

Snabba texter

Debattartiklar:

"Utbilda akademiker i pandemins spår", Dagens Arena, 2021-04-15

"Nya a-kasseförslaget – allt annat än flexicurity", Arbetsvärlden, 2020-11-06

Tvångs-LOV spär på problemen”, DN Replik, 2020-05-26

LOV-experiment läcker energi från AF, Arbetsvärlden, replik, 2020-05-18

Äldre debattartiklar längre ner.

Redaktionellt:

Reformeringen av AF är igång igen: "Obegripligt!", SvD 2020-04-29

Pressmeddelanden:

Stort jobbpaket välkomnas, men det måste vara effektivt, 2020-09-21

En miljard till privatisering mer än för att få ner arbetslösheten, 2020-09-10

Äldre pressmeddelanden längre ner.

Läs även

Utbilda akademiker i pandemins spår

Arbetslösheten bland akademiker ökar på bred front under pandemin. Allra värst drabbas utrikesfödda och äldre. Nu krävs ett utbildningssprång och satsningar i regeringens budget för att dessa grupper ska få en chans att snabbt komma tillbaka till arbetslivet, skriver Saco och Akademikerförbundet SSR i en debattartikel i Dagens Arena

Läs mer

Nya a-kasseförslaget – allt annat än flexicurity

I dagarna ska remissvaren rörande a-kasseutredningen vara inne. I svallvågorna runt Las har den här frågan kommit i skymundan. Det är olyckligt eftersom den i grunden ändrar föreställningen om värdet av kompetens, utbildning och rätt matchning på arbetsmarknaden. Och det i ett arbetsliv som skriker efter hög kompetens.

Läs hela artikeln i Arbetsvärlden.

Läs mer

Medlarchefen om Las: ”Det hade kunnat gå mycket sämre.”

Vad tänker medlarchefen Irene Wennemo om nya Industriavtalet och avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv om arbetsrätten? Lyssna på veckans #Samhällsvetarpodden om vad som är viktigt att förstå bortom retorik och presskonferenser.

Läs mer

Stort jobbpaket välkomnas, men det måste vara effektivt

Vi har en rekordhög arbetslöshet. Då behövs kraftfulla åtgärder för att arbetssökande ska få stöd och utbildning till nästa jobb. Akademikerförbundet SSR välkomnar regeringens stora jobbsatsning men förvånas över att effektiva åtgärder blandas med bevisat verkningslösa.

Läs mer

Vi bottnar först i mars, men ser ändå ljuspunkter

Vi är just nu i en arbetsmarknadskris vi inte har sett maken till. De snabba krisåtgärderna måste nu ersättas av mer långsiktiga och precisa för att arbetsmarknaden ska komma på fötter igen. Samhällsvetarpodden pratar med Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen om dagens arbetsmarknadssituation och hur vi kan göra en strukturomvandlad nystart så snart som möjligt. För tillbaka till det gamla kommer vi inte.

Läs mer

LOV-experiment läcker energi från AF

I krisen måste Arbetsförmedlingen fokusera på de åtgärder man vet fungerar, inte en ny svårutvärderad försöksverksamhet med en rad problem, skriver flera fackliga utredare.

Läs hela debattartikeln i Arbetsvärlden.

Läs mer