Att utvecklas som chef

I en värld i allt snabbare förändring gäller det att hålla sig uppdaterad. Därför erbjuder vi våra chefsmedlemmar att ta del av speciella utbildningar inom ledarskap och management.

För att vara framgångsrik i rollen som chef måste du kunna driva verksamheten målinriktat, kommunicera tydligt, ta in relevanta beslutsunderlag, bedöma dem, fatta välgrundade beslut, engagera medarbetarna och gå från beslut till handling. Du måste agera inom ramen för gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Dessutom har du som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön och medarbetarnas professions- och karriärutveckling. Det säger sig självt att ditt chefskap är i konstant behov av vidareutveckling.

Vi lever i en värld där ny teknik, globalisering och mångfald ständigt förändrar förutsättningarna för alla verksamheter. Du måste kunna ta snabba beslut, prestera och få saker att hända samtidigt som du mår bra i det höga tempot. 

Akademiskt samarbete

Vi samarbetar med Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning, Lund University Commissioned Education, kring utveckling och genomförande av akademiska utbildningar. Inom ramen för detta samarbete kan du ta del av utbildningar inom ledarskap och management.

Arbetsrätt och Arbetsmiljö

Akademikerförbundet SSR erbjuder också, tillsammans med Svensk Chefsförening, med jämna mellanrum särskilda chefsutbildningar i bl.a. arbetsmiljö. Där hjälper vi dig att bli ännu säkrare när det gäller de arbetsmiljöuppgifter du har som chef vad gäller ditt arbetsmiljöansvar samt din egen arbetsmiljö. Håll utkik efter nästa utbildningstillfälle i vårt kalendarium.