Böcker om chefskap

Hur leder man med tillit, och hur kan du som chef skapa ett inkluderande och öppet arbetsliv? Beställ våra böcker och lär dig mer.

Som chef har du en central roll i organisationen. Din attityd och dina värderingar påverkar både ditt ledarskap och kulturen på arbetsplatsen.

I våra böcker All Inclusive: Chefen - en del av mångfalden och Leda med tillit kan du läsa mer om hur du som chef kan bidra till att skapa ett öppet och inkluderande arbetsliv för alla, samt vilken betydelse tillit har för verksamheten och ditt ledarskap. 

Som medlem i förbundet kan du beställa böckerna kostnadsfritt. 

Leda med tillit

Vad är tillit, och vilken betydelse har det för dig som är chef? Beställ boken Leda med tillit och läs mer. 

Leda med tillit

Vad är tillit, och vilken betydelse har det för dig som är chef? Beställ boken Leda med tillit och läs mer. 

All Inclusive: Chefen - en del av mångfalden

Som chef har du en central roll i organisationen, och dina värderingar kan påverka både anställda och arbetsmiljön. Vad kan du som chef göra för att skapa ett inkluderande och öppet arbetsliv? Beställ boken och lär dig mer.

All Inclusive: Chefen - en del av mångfalden

Som chef har du en central roll i organisationen, och dina värderingar kan påverka både anställda och arbetsmiljön. Vad kan du som chef göra för att skapa ett inkluderande och öppet arbetsliv? Beställ boken och lär dig mer.