Böcker om chefskap

Hur leder man med tillit, och hur kan du som chef skapa ett inkluderande och öppet arbetsliv? Beställ våra böcker och lär dig mer.

Som chef har du en central roll i organisationen. Din attityd och dina värderingar påverkar både ditt ledarskap och kulturen på arbetsplatsen.

I våra böcker All Inclusive: Chefen - en del av mångfalden och Leda med tillit kan du läsa mer om hur du som chef kan bidra till att skapa ett öppet och inkluderande arbetsliv för alla, samt vilken betydelse tillit har för verksamheten och ditt ledarskap. 

Som medlem i förbundet kan du läsa böckerna kostnadsfritt.