Din roll som chef och ledare

En trevlig man på fackförbundets kansli.

Vad kännetecknar en bra chef och ledare, och vad innebär chefsrollen? Förutom förmågan att leda verksamheten framåt, har dina personliga egenskaper stor betydelse. 

Att vara chef är en viktig profession i alla verksamheter, oftast med högt ställda kompetenskrav. Chefstjänster på topp och mellanchefsnivå ställer större krav på chefskompetensen och för första linjens chefer ställs kraven högre på yrkesverkligheten för det yrkesområde man skall vara chef över. Det är ett roligt, stimulerande och utmanande arbete och det ställs stora krav på den som ska vara chef.

Chefen har ett givet ansvarsområde i en organisation. Chefsrollen är en formell beskrivning av vilket ansvar och vilket delegerat beslutsmandat en roll har i en organisation. Ledarskap är en beskrivning av hur en person hanterar sitt ansvar för att på bästa sätt leda verksamheten och få medarbetares förtroende. Enkelt uttryckt är chefsrollen något en person fått sig tilldelad medan ledarskapet är något som man förtjänar. Det går att styra utan att leda men det går sällan att skapa god effektivitet och en god arbetsmiljö utan att vara en god ledare.

Vikten av personliga egenskaper 

Dagens ledarskap beskrivs ofta som en relation. Personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i chefs- och ledarskapet. Det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkas av dina handlingar, ditt förhållningssätt och din ledarstil.

I medarbetarundersökningar brukar ett öppet klimat och en bra dialog med chefen lyftas fram som faktorer som får medarbetare att trivas på jobbet. 

Ditt ledarskap formas av olika förutsättningar. Genom att vara tydlig med vem du är, vad du står för och vilka normer som du vill ska gälla skapar du grunden för ett gott arbetsklimat. En chef måste erövra sina medarbetares och sin personals förtroende. Ledarskapet är ett resultat av relationer och mänskligt samspel.

Vad innebär chefsrollen? 

Som chef har du formella befogenheter och en administrativ och ledande funktion i organisationen. Du ansvarar ytterst för resultat, ekonomi och produktivitet. Som arbetsgivarens representant har du ansvar för verksamhetens planering och uppföljning avseende:

  • Ekonomi och resultat
  • Administration och organisation
  • Lönesättning och utveckling av verksamhet och personal
  • Information och förhandlingar
  • Arbetsmiljö, diskrimineringsfrågor och personalsociala frågor

Chef är inget man utbildar sig till, utan är oftast en roll man kvalificerar sig för under karriärens gång. 

Är du intresserad av att bli chef?

I broschyren Så gör du chefskarriär får du karriärtips som du kan tillämpa på din nuvarande arbetsplats eller utanför din tjänst. Har du andra frågor om chefsrollen? Kontakta oss på Chefsrådgivningen. 

Missa inte vår podcast om chefs- och ledarskapsfrågor. Här hittar du alla avsnitt.  

Vanliga chefsfrågor på Svar direkt

 

Läs även

Till dig som är ny som chef

Gratulerar till ditt nya yrke som chef!

Läs mer

Att organisera och styra verksamheten

Att organisera och fördela arbetet är en av dina viktigaste uppgifter som chef. Men allt går inte att planera eller förutse. Som chef måste du därför vara beredd att möta oförutsedda händelser på ett bra sätt.

Läs mer

Arbetsrätt för chefer

Som chef hamnar du ofta i situationer som är reglerade i den arbetsrättsliga lagstiftningen och i kollektivavtal. För att hjälpa dig inför dessa situationer, har vi samlat nyttig information till dig som är chef. 

Läs mer

Den psykosociala arbetsmiljön

Där det finns människor som ska samarbeta finns i regel också motsättningar av olika slag. Att kunna förebygga och hantera konflikter på ett klokt sätt är viktigt för den som har personalansvar.

Läs mer