10 dåliga chefsegenskaper

Dagens Nyheter rapporterar att de amerikanska ledarskapsutvecklarna Jack Zenger och Joseph Folkman i Harvard Business Review har analyserat beteendet hos 30 000 chefer och kommit fram till att det som definierar en dålig chef inte handlar så mycket om vad hon eller han gör.

Zenger och Folkman har identifierat tio brister som?de menar bidrar till en chefs misslyckande. Budskapet är att man som chef inte bara ta sig tid att överväga vilken typ av chef du är, utan även vilken typ du inte är.

  1. Avsaknad av energi och entusiasm. Beskrivs ständigt som oengagerade och passiva av sina kolleger. Detta är enligt undersökningen de allra vanligaste omdömena om en misslyckad chef.
  2. ”Good enough” där det krävs utmärkt resultat. Sätter lägre mål och godtar sämre prestation av medarbetarna än andra chefer.
  3. Avsaknad av tydlig vision och inriktning. Har en oklar uppfattning om målet, vet inte exakt i vilken riktning de är på väg och är, inte oväntat, ovilliga att kommunicera ut det. Medarbetarna lämnas utan tydlig väg framåt.
  4. Oförmåga att vara en lagspelare. Föredrar att agera självständigt framför att utveckla positiva relationer med sina kolleger. Ser arbetet som en tävling och kollegerna som motståndare.
  5. Lever inte som de lär. Att säga en sak och göra en annan är det snabbaste sättet att förlora andras förtroende. Chefer som agerar så kan rent av bli farliga, om omgivningen börjar bete sig likadant.
  6. Ingen utveckling, inga lärdomar av misstag. Arrogans och självgodhet kan leda till att chefen inte längre anser sig behöva utvecklas. Ser inte heller poängen med att lära sig av sina misstag.
  7. Oförmåga att leda förändring. Är rädda för förändring och det som är nytt. Hand i hand med oförmågan att leda förändring går oförmågan att ta in förslag från andra.
  8. Oförmåga att utveckla ­andra. Chefer som inte hjälper sina medarbetare att utvecklas, som inte ser sig själva som tränare eller?mentorer, kommer att misslyckas. Att i första hand?fokusera på sig själv är inte vägen till långsiktig framgång.
  9. Bristfällig social kompetens. Här finns cheferna som är oförskämda, som skriker och som förringar sina medarbetare, antingen som medveten strategi eller på grund av okänslighet. Raka motsatsen till sådant som förstärker bra beteende.
  10. Dåligt omdöme leder till dåliga beslut. Fattar beslut utan att tänka klart och riskerar därför att leda sin trupp utför stupet.