14-10-23 Förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelser om fritidspeng

14-10-23 Förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelser om fritidspeng