2018-03-22 Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner

2018-03-22 Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner