Agenda 2030 Världens utmaning - Världens möjlighet 2030

2019-06-18

Förbundets svar på Agenda 2030 delegationens slut rapport om arbetet med FNs globala mål. Förbundet tillstyrker i huvudsak förslaget.

Agenda 2030 Världens utmaning - Världens möjlighet 2030