Akademikerförbundet SSRs reservation till Saco-S

Akademikerförbundet SSR reserverade sig mot att Saco-S valde att endast svara på remissen om arbetsrätt och inte de två övriga remisserna rörande den stora reformen på arbetsmarknaden om arbetsrätt, omställning och livslångt lärande.

Anders Lindström är Akademikerförbundet SSRs representant i Saco-S styrelse.

Akademikerförbundet SSRs reservation till Saco-S