All inclusive - nyutgåva av boken som hjälper dig att ifrågasätta

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening har, tillsammans med bokförlaget Premiss, tagit fram en nyutgåva av boken All inclusive som hjälper chefer att våga se och ifrågasätta sina värderingar kring vad som anses normalt.

Boken som varit slut på förlaget sedan en tid släpps nu i en nyutgåva lagom till Prideveckan. Den vänder sig i första hand till dig som är chef eftersom du har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Och diskriminering är just en arbetsmiljöfråga. Men boken kan med behållning läsas av alla som intresserar sig för hur vi människor interagerar och hur attityder och normer skapas och förändras.

– Det viktigaste med boken är att få dig som läsare att reflektera över dina normer, att komma bort från det vi- och dom-tänkande som man så lätt hamnar i. Boken innehåller inga manualer eller checklistor, den handlar mer om att förstå och förändra. Ambitionen är att den ska vara en startpunkt för din normkritiska resa, säger bokens författare Maria Jacobson som skrivit flera böcker och rapporter om diskriminerings- och genusfrågor.

Några exempel på vad boken innehåller:

  • En normkritisk parlör som är tänkt att hjälpa chefer att kommunicera mångfald
  • En ledarskapshistorisk översikt från 1900 fram till idag med särskilt fokus på det normkritiska ledarskapet
  • Maktens och rädslans mekanismer
  • Normkatalogen: ålder, kön, funktion, etnicitet, religion och sexuell läggning
  • Fördomens psykologi

Boken All inclusive kommer att delas ut gratis i vårt tält i Prideparken – kom förbi och hälsa på!