All inclusive - resa normkritiskt tillsammans med chefen

Normkritiken, som en modell för förändring av diskriminerande attityder, sprider sig till allt fler sektorer i samhället. Chefen är en nyckelperson för att arbetslivet ska kunna vara inkluderande utifrån flera aspekter, där sexuell läggning eller könsöverskridande identitet är några av perspektiven. Finns det normkritiska ledarskapet? Hur är det att som chef ha ett normkritiskt förhållningssätt? Vilka hinder finns och vilka är möjligheterna?

Torsdag 2 augusti kl 16-17, Kulturhuset, Stockholm

Medverkande:
?Magdalena Helander, ledarskapskonsult?
Åsa Lundqvist Coey, vd, Outstanding leadership?
Anders Westgerd, verksamhetsledare, GIL
?Göran Arrius, ordförande, Saco
?Dolores Kandelin Mogard, kanslichef, Svensk Chefsförening

Moderator: Eva Brandsma, chefredaktör, Chefstidningen

Varmt välkomna!