Ändring av regleringsbrev SoS rörande kuratorer (punkt 20)

Ändring av regleringsbrev SoS rörande kuratorer (punkt 20)