Anmälan förtroendevalda, lokalföreningens styrelse

 

Kom ihåg att anmäla nya förtroendevalda

Lokalföreningar har årsmöten vid den tidpunkt som bestämts i respektive förenings stadgar. Det vanligaste är att årsmötet hålles under första kvartalet. För att vara facklig förtroendevald ska en vara vald på årsmötet alt utsedd och anmäld av styrelsen. För att få tillgång till stöd och service, rätt till facklig tid och ledighet för fackligt uppdrag, mm måste alla valda anmälas in till arbetsgivaren och förbundet. Tala även om vilka som inte längre har fackligt uppdrag hos er så avregistreras de.

Gör anmälan så snabbt ni kan så får alla valda sin inlogg till sidan för förtroendevalda så fort de registrerats i vårt förtroendevaldaregister. Årsmötesprotokollet kan ta en stund att skriva och justera så använd gärna denna blankett och skicka in direkt efter årsmötet(fördela uppdragen vid konstituerande styrelsemöte och fyll i) till medlem@akademssr.se 

Protokoll och verksamhetsberättelse ska även skickas in till Akademikerförbundet SSR, Box 12800, 112 96  STHLM

Anmälan förtroendevalda, lokalföreningens styrelse