Anpassning under graviditet ger mindre sjukskrivningar

I en norsk enkätstudie uppgav 60 procent av de tillfrågade kvinnorna att de fått sitt arbete anpassat till sitt tillstånd under gravidideten. Dessa kvinnor hade i genomsnitt ett par veckor mindre sjukskrivning medan de väntade barn, jämfört med de övriga studiedeltagarna.

– Kvinnornas arbetssituation var en viktig faktor för sjukskrivningarna. Därför måste kvinnors arbete anpassas så att de inte behöver vara borta flera månader i samband med en graviditet. Då förlorar de både pensionspoäng och i sin karriär, säger Signe Dørheim, läkare vid Stavanger universitetssjukhus, till tidningen Arbetsliv.

Ingen motsvarande studie har gjorts i Sverige. Däremot visar statistik från Försäkringskassan att sju av tio kvinnor fick antingen sjuk- eller graviditetspenning under graviditetens sista tre månader, enligt tidningen Arbetsliv.