Arbetsgivare ville inte anställa kvinna med slöja - hänvisade till klädkod

Diskrimineringsombudsmannen DO har ingått förlikning med en arbetsgivare som diskriminerat en jobbsökande kvinna för att hon bar slöja.

Kvinnan hade sökt arbete som städare på ett hotell. Vid mötet med den rekryterande fick hon veta att hon inte skulle kunna få arbete om hon bar huvudduk, eftersom det stred mot hotellets klädkod. Arbetsgivaren har medgett diskriminering och träffat en förlikning som innebär att kvinnan får 50 000 kronor.

Läs mer på DO:s hemsida.