Arbetsrätt för kommuner och landsting

Som chef har du ett stort ansvar för såväl din per­sonal men även för din arbetsgivare. För även du är anställd. Det är därför svårt att veta vad som arbets­rättsligt förväntas av en chef. Det är också svårt att förstå skillnaden, om det finns någon, mellan att vara privat respektive offentligt anställd.

På kursen får du veta inom vilka ramar du som chef får och ska agera. Du får även värdefulla tips om hur du ska veta i vilka situationer du måste förhandla med facket innan du vidtar en åtgärd. Kursen leds av advokat Anneli Lönnborg från Gärde Wesslau Advokatbyrå, som har stor kompetens inom arbets­rätt, vilket ger dig en ypperlig möjlighet att få svar på dina frågor och funderingar.

Kursen behandlar bl.a:

• Gällande lagstiftning

• Arbetstagarens rättigheter

• Praxis från domstolar

• Disciplinära åtgärder

• Förhandlingsskyldighet

Kunskap är nyckeln till att handla rätt i viktiga arbets­rättsliga frågor och det finns många viktiga frågeställ­ningar att få svar på under denna högaktuella kurs.

Kursen är till för dig som måste känna till det arbets­rättsliga regelverket och som behöver veta hur det ska tillämpas i praktiken.

Under kursen får du möjlig­het att arbeta igenom frågorna och förbereda dig så att du kan omsätta dina kunskaper när du behöver i ditt arbete!

För mer information och anmälan

http://www.informasweden.se/produkter/kurs/arbetsratt