Åtgärder mot långtidsarbetslöshet

Rapport 21-07-01

Återhämtningen på arbetsmarknaden omfattar inte långtidsarbetslösheten som fortsatt att öka. Antalet långtidsarbetslösa var stort redan före pandemin. Under krisen har situationen förvärrats och antalet långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen är nu historiskt högt. Nästan hälften av de inskrivna har varit utan arbete i minst ett år – en historiskt hög andel.

Detta visar att, till skillnad från hur det sett ut de senaste åren, att bredare grupper drabbats av långtidsarbetslöshet, även akademiker. Att allt fler med både längre utbildning och färska erfarenheter blivit långtidsarbetslösa gör situationen särskilt allvarlig. I Akademikernas a-kassa har andelen som varit arbetslösa längre än ett år ökat sedan november 2020 och var i augusti 2021, 20 procent.

Med anledning av detta medverkade Akademikerförbundet SSR och Saco i en gemensam rapport med LO och TCO som tillställdes regeringen juni 2021 med förslag på 16 åtgärder för att bekämpa den växande långtidsarbetslösheten. 

Du kan ladda ner rapporten i sin helhet här nedan.

Åtgärder mot långtidsarbetslöshet