Att leda solitärer

Allt fler arbetar som solitärer - även inom den egna organisationen. Man leder sina egna projekt, är ensam expert inom sitt område, sköter sina egna kontakter och kunder. Solitärerna kan dessutom vara geografiskt utspridda. Den äkta solitären vill ofta inte ha en chef, förstår inte heller varför den ska ha en chef. Fick den välja skulle den hellre ha en sekreterare och en vaktmästare. Solitärens skäl liknar ofta primadonnans.

Hur leder du som chef solitärer på ett framgångsrikt sätt?

Åsa Lundquist Coey, ledarskapskonsult hjälper dig att hitta rätt sätt att leda gruppen mot samma mål.

Tid och plats: 13 november 13.00-16-00, Drottninggatan 83

Avgift 3500 kronor

Länk till anmälan hittar du här:

http://www.chefstidningen.se/text/att-leda-solitarer-kurs