Att vara chef i en föränderlig äldreomsorg

Akademikerförbundet SSR, Svensk Chefsförening och Vårdföretagarna bjuder in till en seminarieserie med syfte att bidra till en positiv utveckling i äldreomsorgen.

Att vara chef i en föränderlig äldreomsorg

Verksamheten är inne i en förändringsprocess som innebär förändrade krav på dig som chef. Under fyra seminarier kommer vi att belysa hur ledarskapet påverkas när system förändras. Du kommer att få en introduktion till strategier och redskap som kan användas i det dagliga arbetet.

Seminarierna riktar till sig chefer och ledare inom äldreomsorgen. Du kan med fördel anmäla dig till alla seminarier men det går också bra att delta vid något enstaka tillfälle. Samtliga seminarier hålls i Waterfront Building,

Klarabergsviadukten 63, Stockholm.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Seminarierna

är kostnadsfria, men icke utnyttjad plats debiteras med 450 kronor.

Nu är det dags för det första seminariet i serien

Att vara chef i en föränderlig äldreomsorg – vilka krav ställer det på ledarskapet?

4 oktober 2013 kl 13-16, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Det inledande seminariet utgår från den övergripande utveckling som har skett i inom äldreomsorgen med

kundval, ökat brukarinflytande, kvalitetsmätningar, resultatstyrning och så vidare. Utvecklingen innebär något

av en systemförändring och både interna och externa aktörer ställer nya krav på dig som chef. Hur kan du som

chef orientera dig i det nya landskap som är på väg att växa fram?

Medverkande:

Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum

Anmäl dig senast den 20 september på response.questback.com/itf/attvarachef4okt

För mer information kontakta Camilla Sköld, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR, camilla.skold@akademssr.se eller Katrin Östman, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna, katrin.ostman@almega.se

8 november 2013, kl 13-16

Att vara chef i en föränderlig äldreomsorg – om att leda en lärande organisation

Ett systematiskt förbättringsarbete förutsätter ett aktivt engagemang från både chefer och medarbetare.

Hur kan du som chef leda team och processer i en lärande organisation? Hur kan du ta tillvara brukarnas och

medarbetarnas erfarenheter och kunskaper?

6 december 2013, kl 13-16

Att vara chef i en föränderlig äldreomsorg – om att mäta för att leda

Utvecklingen går allt mer mot att resultat och andra kvantifierbara data ska ligga till grund för ledning och styrning. Men vad står siffrorna egentligen för och hur kan du själv få nytta av dem i det egna kvalitets arbetet och inte bara göra det för andras skull?

17 januari 2013, kl 13-16

Att vara chef i en föränderlig äldreomsorg – om att bidra till ökad professionalitet hos medarbetarna

Den förändring som pågår inom äldreomsorgen påverkar även omsorgspersonalen.

Även deras arbetsroll förändras samtidigt som personalomsättningen är hög och det

finns brist på utbildad personal. Hur kan du som chef, utifrån de förutsättningar som ges, hitta vägar som

bidrar till en ökad professionalisering av vård- och omsorgsarbetet?