Att vara chef i en föränderlig äldreomsorg - om att leda en lärande organisation

Akademikerförbundet SSR, SvenskChefsförening och Vårdföretagarna bjuder in

till en seminarieserie med syfte att bidra till en positiv utveckling i äldreomsorgen.

Att vara chef i en föränderlig äldreomsorg

Verksamheten är inne i en förändringsprocess som innebär förändrade krav på dig som chef. Under fyra seminarier kommer vi att belysa hur ledarskapet påverkas när system förändras. Du kommer att få en introduktion till strategier och redskap som kan användas i det dagliga arbetet.

Seminarierna riktar till sig chefer och ledare inom äldreomsorgen. Du kan med fördel anmäla dig till alla seminarier men det går också bra att delta vid något enstaka tillfälle. Samtliga seminarier hålls i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Seminarierna är kostnadsfria, men icke utnyttjad plats debiteras med 450 kronor.

Nu är det dags för det andra seminariet i serien

Att vara chef i en föränderlig äldreomsorg – om att leda en lärande organisation

8 november 2013 kl 13-16, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Ett systematiskt förbättringsarbete förutsätter ett aktivt engagemang från både chefer och medarbetare.

Hur kan du som chef leda team och processer i en lärande organisation? Hur kan du ta tillvara brukarnas och medarbetarnas erfarenheter och kunskaper?

Medverkande:

Ulf Andersson, utvecklingschef Memologen i Umeå

Anmäl dig senast 1 november på https://response.questback.com/itf/attvarachefienfrnderligldreomsorg8nov

För mer information kontakta Camilla Sköld, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR, camilla.skold@akademssr.se

eller Katrin Östman, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna, katrin.ostman@almega.se

6 december 2013, kl 13-16

Att vara chef i en föränderlig

äldreomsorg – om att mäta

för att leda

Utvecklingen går allt mer mot att

resultat och andra kvantifierbara

data ska ligga till grund för ledning

och styrning. Men vad står siffrorna

egentligen för och hur kan du själv få

nytta av dem i det egna kvalitetsarbetet

och inte bara göra det för andras

skull?

17 januari 2014, kl 13-16

Att vara chef i en föränderlig

äldreomsorg – om att bidra till

ökad professionalitet hos medarbetarna

Den förändring som pågår inom

äldreomsorgen

påverkar även

omsorgspersonalen.

Även deras

arbetsroll förändras samtidigt

som personalomsättningen är

hög och det finns brist på utbildad

personal. Hur kan du som

chef, utifrån de förutsättningar

som ges, hitta vägar som bidrar

till en ökad professionalisering

av vård- och omsorgsarbetet?