Att vara skyddsombud

Notera att utgåvan håller på att uppdateras då förändringar i och med att AFS 2015:4 Organisatorisk och social Arbetsmiljö har tillkommit sedan 2016.

Att vara skyddsombud