Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2018/03888/S1

2019-01-17

I denna promemoria föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019.

Förbundet svarar på remissen eftersom den rör den svenska partsmodellen och möjligheterna till en stark sådan, samt att medlemmar i facket och medlemmar i arbetsgivarorganisationer ska likabehandlas i skatteavseende.

Förbundet avstyrker förslaget att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgift. Förbundet menar, att om ett avskaffande ändå sker, bör det senareläggas till 1 januari 2020.

 

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2018/03888/S1