Bättre studiestöd till äldre, U2019/04318/UH

2020-03-13

Åldersgränsen för rätt till studiemedel ska höjas från 56 till 60 år och att nedtrappningen i rätten att låna ska börja först vid 51 år och sluta vid 60 år. Ett nytt studielån införs. Återbetalningstiden för det nya lånet bör vara 25 år eller det lägre antal år som återstår till utgången av det år då låntagaren fyller 64 år. Studielån som inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren fyller 71 år föreslås skrivas av. I övrigt föreslås extra veckor till äldre studerande, men ingen ny deltidsnivå.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom den tydligt syftar till att främja livslångt lärande, omställning och kompetensutveckling mitt i arbetslivet. Det är något som är avgörande för ett välfungerat arbetsliv inte minst för akademiker.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker remissen i sin helhet.

Bättre studiestöd till äldre, U2019/04318/UH