Bemanningsbolag i socialtjänsten

Rapport, november 2014.

Socialtjänsten och den sociala barn- och ungdomsvården har det yttersta ansvaret för att barn och unga får skydd och stöd från samhället. Att stress och orimlig arbetsbelastning har lett Ell personalflykt är väl belagt. I en rapport till Akademikerförbundet SSR har docent Anna-Lena Lindqvist sammanfattat aktuell forskning om situationen. Kontinuitet pekas ut som det mest grundläggande villkoret för att bygga upp kompetens. Samtidigt visar en ny undersökning bland Akademikerförbundet SSR:s förtroendevalda att kommunerna försöker lösa den redan instabila personalsituationen genom att Ellfälligt hyra in personal vilket ytterligare spär på den höga personalomsättningen.

Bemanningsbolag i socialtjänsten