Boken All inclusive hjälper chefer att ifrågasätta normer

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening lanserar under Prideveckan, tillsammans med bokförlaget Premiss, boken All inclusive som hjälper chefer inom alla branscher att våga se och ifrågasätta sina värderingar kring vad som anses normalt.

– All inclusive vänder sig i första hand till chefer eftersom man som chef har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och diskriminering är just en arbetsmiljöfråga. Men boken kan med behållning läsas av alla som intresserar sig för hur vi människor interagerar och hur attityder och normer skapas och förändras, säger Dolores Kandelin Mogard, kanslichef på Svensk Chefsförening.

– Det viktigaste med boken är att få dig som läsare att reflektera över dina normer, att komma bort från det vi- och dom-tänkande som man så lätt hamnar i. Boken innehåller inga manualer eller checklistor, den handlar mer om att förstå och förändra. Ambitionen är att den ska vara en startpunkt för din normkritiska resa, säger bokens författare Maria Jacobson som skrivit flera böcker och rapporter om diskriminerings- och genusfrågor.

Några exempel på vad boken innehåller:

 

  • En normkritisk parlör som är tänkt att hjälpa chefer att kommunicera mångfald
  • En ledarskapshistorisk översikt från 1900 fram till idag med särskilt fokus på det normkritiska ledarskapet
  • Maktens och rädslans mekanismer
  • Normkatalogen: ålder, kön, funktion, etnicitet, religion och sexuell läggning
  • Fördomens psykologi

 

Boken All inclusive lanseras i samband med Svensk Chefsförenings seminarium om normkritiskt ledarskap på Stockholm Pride, torsdag 2 augusti kl 16-17 på Kulturhuset i Stockholm. Recensionsexemplar av boken kan beställas via e-post allinclusive@akademssr.se.

Kontaktpersoner:
Maria Jacobsson, redaktör och skribent, tel 073-567 42 45, e-post maria.jacobson@journalistica.se
Dolores Kandelin Mogard, Svensk Chefsförening, tel 0708-17 44 43, e-post dolores.kandelin-mogard@akademssr.se