Chefer fälldes för arbetsmiljöbrott - vållande till annans död

I ett rättsfall nyligen fälldes två chefer i Krokoms kommun för arbetsmiljöbrott, vållande till annans död, sedan en medarbetare begått självmord. Den aktuella domen är av stort principiellt intresse för Svensk Chefsförenings medlemmar.

Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter syftar till att förhindra att den som arbetar ska bli skadad i arbetet. Den har utformats och huvudsakligen tillämpats med fokus på den fysiska arbetsmiljön. Domen i Krokommålet är av stor betydelse för dig som är chef inom de områden och sektorer där de största riskerna finns inom den psykosociala arbetsmiljön, vilket är fallet för många av Svensk Chefsförenings medlemmar.

Enligt domen har cheferna inte vidtagit de åtgärder som krävdes för att förhindra sjukdom eller dödsfall, till exempel genom att omplacera den utsatte medarbetaren. Den mobbningsutredning som gjordes var enligt tingsrätten undermålig. I chefernas arbetsmiljöansvar låg en skyldighet att förebygga ohälsa genom att regelbundet undersöka arbetsförhållandena för att identifiera och åtgärda risker.

Med chefsrollen följer som regel ett arbetsmiljöansvar. Det är viktigt att personer med chefsuppdrag ställer krav på arbetsgivaren att få relevant utbildning, befogenheter och resurser för att ta ett sådant ansvar. Chefer måste ha rätt förutsättningar och känna till att arbetsmiljöansvaret är straffrättsligt sanktionerat.

Domen är överklagad till hovrätten.

Läs mer: Tingsrätten: Cheferna vållade Lasses död (Lag & Avtal 2014-02-19)