Chefers arbetsmiljö hamnar i skymundan

Även chefer behöver feedback, stödpersoner och en god arbetsmiljö. Mest sårbara är första linjens chefer.

Det forskas sällan om chefers hälsa och psykosociala arbetsvillkor, konstaterar Daniel Lundqvist vid Linköpings universitet i sin avhandling. Han har analyserat samband mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap.

För att utöva ett gott ledarskap behöver chefer få feedback i rollen som chef samt ha goda relationer på arbetsplatsen. Samtidigt är det viktigt att möta utmaningar i jobbet.

En annan slutsats i avhandlingen är att ju fler medarbetare en chef har, desto sämre blir ledarskapet.

Mest sårbara när det gäller arbetsmiljön är första linjens chefer. Här kan stödpersoner, såväl interna som externa, vara viktiga. Det handlar om att hitta personer som kan ge ett personligt stöd när chefen har problem eller är stressad.

Daniel Lundqvist disputerade den 20 september vid Linköpings universitet. Avhandlingen heter Psychosocial Work Conditions, Health and Leadership of Managers.